ul. Przyjaciół 18 76-032 Mielno

REGULAMIN DOMU WCZASOWEGO SŁONECZKO

1. REZERWACJA

a) Po zapoznaniu się z ofertą Klient, aby dopełnić rezerwację ustaloną pocztą elektroniczną lub telefonicznie jest zobowiązany w terminie 2 dni, (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zadatek w wysokości 30 do 40 % ceny wynajmu.

b) Brak wpływu zadatku po upływie 5 dni roboczych od dnia deklaracji klienta uważa się za niewiążące, Rezerwacja nie jest zawarta.

Wpływ zadatku po tym terminie ulega zwrotowi w przypadku zajętości, lub powoduje rezerwację jeszcze wolnego miejsca noclegowego.

c) Po wpłynięciu wpłaty zadatku Klient otrzyma pocztą elektroniczną lub telefonicznie potwierdzenie zawarcia dokonania rezerwacji

d) Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient opłaci na miejscu gotówką z góry w dniu przyjazdu.

2. ANULOWANIE REZERWACJI

a) W przypadku anulowania rezerwacji Klient ponosi koszty w wysokości wpłaconego wcześniej zadatku .

b) Istnieje możliwość zwrotu zadatku w wysokości reszty pozostałej po wyrównaniu strat powstałych po zakładanym wpływie z umowy, lub w całości, gdy w pustostanie powstałym przez rezygnującego Klienta uzyskane zostanie zakładane 100% wpływu od nowego Klienta.

3. CENY

a) Podana w cenniku cena od osoby obowiązuje powyżej 3 noclegów jest ceną brutto i obejmuje:

- pobyt w pokoju maksymalnej ustalonej ilości osób za jedną dobę.

- koszt zużytych przez Klienta mediów (energia, woda, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne.

4. PRZYJAZD I WYJAZD

a) Klienta oczekujemy pierwszego dnia pobytu od godziny 15:00.

b) Opuszczenie pokoju przez Klienta powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu, do godziny 10:00.

c) Istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Klienta.

5. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU KLIENTA

a) W pokoju może przebywać maksymalnie tyle osób ile zostało zadeklarowanych.

b) W pokoju zabronione jest wchodzenie zwierząt na tapicerkę mebli, łóżka, na terenie ośrodka zwierze poruszać się musi na uwięzi, psy w nałożonym na kufę kagańcu. Każdy z Klientów zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właściciela oraz przestrzegania ogólnie przyjętego porządku publicznego.

c) W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, Wynajmujący lub jego przedstawiciel ma prawo interweniować, aż do zerwania umowy włącznie. W takim przypadku Klient nie ma prawa dochodzić od Wynajmującego zwrotu jakiejkolwiek kwoty.

d) Nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe i dokumenty pozostawione w pokoju.

e) Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia pokoju, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.

f) Jeżeli w trakcie pobytu Klienta dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia pokoju, Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta pokrycia strat.

g) Zabrania się podłączania do sieci energetycznej urządzeń o dużym poborze mocy typu (grzałki, kuchenki elektryczne, nagrzewnice powietrza, i inne ). W przypadku stwierdzenia takiego poboru Klient zostanie obciążony kosztem poniesionych strat wynikających ze zużycia nadmiernej energii.

h) Wcześniejszy, nieuzgodniony podczas rezerwacji wyjazd Klienta z pokoju spowoduje roszczenia ze strony Wynajmującego.

i) W czasie pobytu Klient będzie jedynym użytkownikiem pokoju. Wyjątek stanowi awaria wodno kanalizacyjna. Z tego powodu Wynajmujący lub jego przedstawiciel przybędzie do pokoju jedynie na wezwanie, i w obecności Klienta.

j) Prosimy Klientów o zgłaszanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie Państwa pobytu, a także usterek czy awarii w chwili ich wydarzenia, wynajmującemu.

k) Jeżeli w czasie Państwa pobytu będziecie niezadowoleni z jakości usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od Wynajmującego, proszę natychmiast ten fakt zgłosić, aby rozwiązać zaistniały problem.

Zastrzega się prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Rezerwacja pobytu w pokoju, apartamencie czy studio jest jednoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

www.mielno-uniescie.com

tel. 48 608 245 034